هتل آپارتمان شمالی

بازدید : 4435   |      

کد محصول : هتل آپارتمان شمالی

امام رضا 12
15 دقیقه پیاده تا حرم


اقامت تک  نفری: 500000 ریال

اقامت با صبحانه : 530000 ریال

اقامت فول برد: 700000 ریال