ویزا یک ساله ایران (اقامت یک ساله)

ویزا یک ساله ایران (اقامت یک ساله)

بازدید : 1661   |      

کد محصول : ویزای یک ساله ایران(اقامت یک ساله)

ویزا یک ساله ایران
مدارک مورد نیاز:
اسکن پاسپورت و عکس
زمان صدور 1 الی 20 روز
برای کلیه اعضا خانواده با قابلیت ورود و خروج
با بیمه خدمات درمانی
این اقامت به صورت کارمندی می باشد.

ویزا یک ساله ایران
مدارک مورد نیاز:
اسکن پاسپورت و عکس
زمان صدور 1 الی 20 روز
برای کلیه اعضا خانواده با قابلیت ورود و خروج
با بیمه خدمات درمانی
این اقامت به صورت کارمندی می باشد.

مبلغ 63 میلیون تومان