ویزای دبی ویژه اتباع افغانی

بازدید : 24440   |      

ویزای دبی ویژه اتباع افغانی


 

 

دولت امارات ؛ فعلا ویزایی با ملیت افغانستان صادر نمی کند.